Skip to content
Aukra Auto AS

Aukra Auto AS er et transportselskap som driver daglig godsrutetransport i Møre og Romsdal og kjører buss med tilknytning til Ormen Lange anlegget på Nyhamna. 
Vognparken er moderne utstyrt  med sikkerhetsbelter på alle seter i bussene og kjøleaggregat og thermoskap på godsbilene.

Vi tilbyr turbuss for hele distriktet, mest populært er Molde, Atlanterhavsveien, Bud, Trollstigen og Geiranger. I tillegg til en liten varebil for hasteoppdrag og småkjøring, har vi daglig godsrutetransport mellom Aukra og Molde

Ta kontakt for tilbud: 
post@aukraauto.no

BUSS / TURBUSS

Vi kan tilby leie av turbuss med sjåfør til forskjellige oppdrag.

Den største bussen vår har 49 seter + guidestol og den nyeste turbussen vår, en behagelig utstyrt Setra, har 37 seter + guidestol.

Vi har ellers også 47 seters busser og minibuss.

For tilbud ta kontakt med Nina Bakkemyr Hagbø på nina@aukraauto.no

GODSTRANSPORT

  • 2 Godsbiler – daglig godstransport  mellom Molde og Aukra

  • fellesdistribusjon av Tineprodukter 3 ganger per uke

Alle våre 3 godsbiler er utstyrte med kjøleaggregat og thermoisolerte skap.

Vi har også varetaxi – ta kontakt for bestilling av oppdrag.

Distribusjonsb
Aukra Auto AS

VERKSTED

Aukra Bil AS har pr. 01.01.2018 fusjonert med Aukra Auto AS.

Aukra Auto AS har godkjent bilverksted og utfører:
Periodisk kontroll av diesel- og bensinbiler
, reparasjon og vedlikehold

HISTORIEN

I 1947 startet Aukra Auto med personrutetransport med utgangspunkt i Aukra kommune. De to første årene trafikkerte på øya Gossen. I 1949 ble det opprettet fergeforbindelse over Julsundet fra Aukrasanden til Hollingsholm, og da ble det også startet bussrute til Molde. En vesentlig del av personrutetrafikken gjelder transport av elever til videregående skoler i Molde samt pendlere.

I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange-anlegget på Nyhamna (2004-2007), fikk Aukra Auto kontrakt på interntransport av personer mellom brakkebyen og anlegget, samt kontrakt med Møre og Romsdal fylke og Norsk Hydro om flybuss mellom Aukra og Molde Lufthavn Årø. Aukra Auto har fortsatt i kontrakt på interntransport på Nyhamna også under Nyhamna Expansion.Frem til 31.12.2016 har Aukra Auto kjørt flybuss mellom Molde Lufthavn, sentrum, hotellene og til og fra Aukra, i tillegg til rutebuss.

Godsrutetransporten mellom Molde og Aukra har vært en viktig del av Aukra Auto sin virksomhet. Aukra Bruk (idag Vard Aukra) startet opp omtrent samtidig med Aukra Auto, og de trengte å få fraktet mye gods. Det samme gjorde bøndene og butikkene. Godstrafikken økte mye på 1950-tallet og Aukra Auto hadde en stor del av transporten fra Rutebilstasjonen i Molde.
Det ble lenge kjørt kombirute (person og godstransport) mellom Aukra og Molde. Landtransport: Kjøring av fisk på kjøl til kontinentet og senere åpne semitrailere som i hovedsak kjørte stål til verksindustrien. Etter at verksindustrien flagget ut bygging av skrog til Øst Europa, falt grunnlaget for denne transporten ut. Aukra Auto avviklet i 2005 sin langtransportvirksomhet pga sterkt prispresset marked med negativ utvikling for lønnsomhet. Per idag er det to faste godsruter som trafikkerer mellom Aukra og Molde daglig. I tillegg benyttes en godsbil til fellesdistribusjon av Tine produkter tre dager i uken og til godstransport mellom Aukra og Ålesund to ganger i uken. Alle tre lastebilene er utstyrte med kjøleaggreat og thermoisolerte skap.

Rutebilhistorikk
Oskar
T-8709

Telefon – 71 17 19 00

Henvendelser – post@aukraauto.no

Nina Bakkemyr Hagbø: 
nina@aukraauto.no – Mob. tlf. 481 05 281

Kari Løvik Reset:
kari@aukraauto.no  – Mob. tlf. 997 79 431

Verkstedet: 
verksted@aukraauto.no 

Bernt Arild Bakkemyr: 
arild@aukraauto.no – Mob.tlf 913 46 401